Archiwum: zapłata

zapłata

W Polsce odzyskiwanie należności zazwyczaj zakańcza się na windykacji polubownej i bez drogi prowadzącej do sądu?

Windykacja to pewna z metod dochodzenia własnych racji za sprawą wierzyciela – czyli osobę mającą uprawnienia do domagania się od dłużnika wykonania powinności pieniężnego lub ewentualnie rzeczowego – ale w dokładnym i pierwotnym znaczeniu oznacza jak też obronę konieczną, a czasem także zemstę. Jej korzenie sięgają Cesarstwa Rzymskiego i aktu „rei vindicato”, które w swobodnym tłumaczeniu oznacza roszczenie windykacyjne w imieniu którego można było dopominać się o własną własność znajdującą się w obcym, bezpodstawnym rozporządzaniu.