Archiwum: trawnik

trawnik

Jakie istnieją typy nawierzchni? Czym się powinny odznaczać? O czym warto wiedzieć w tym temacie?

Pośród ciągów komunikacyjnych można wyróżnić drogi jezdne, jedno-piesze, przeznaczone tylko dla pieszych, lecz również parkingi czy place. Można je rozróżnić na podstawie funkcji, budowy lub też użytych materiałów. Drogi są bardzo ważnymi elementami terenów zielonych. Najlepiej wymyślony układ komunikacyjny będzie decydujący o wartości oraz funkcjonalności terenu zieleni, kosztach utrzymania albo estetyce. Drogi muszą połączyć ze sobą punkty bardziej uczęszczane, po jak najkrótszej linii. Delikatne łuki dróg są do zaakceptowania, mają urok, do tego nie wydłużają trasy. Jednakże przesada w tej kwestii widoczna jest pod postacią wydeptanych poboczy oraz trawników.