Archiwum: stolarzy

stolarzy

Czy zawód rzemieślnika pracującego w drewnie wytrwa w dwudziestym pierwszym
wieku?

Profesja stolarza ma bardzo bogate pochodzenie. Jest przyjętym, że w naszym kraju
początkowi stolarze pojawili się w piętnastym wieku. Początkowy cech stolarski powstał w drugiej stolicy Polski. Pracy stolarzom nie brakowało,gdyż dawniej wyroby drewniane wytwarzano ręcznie. To było nawiasem mówiąc specyfiką ery agrarnej.