Archiwum: stan

stan

Zastosowanie ciepłomierzy i podzielników ciepła w czasie wyliczania zużycia ciepła w lokalach spółdzielczych i wspólnotach.

Mamy czas grzewczy, a oznacza to, że w niejednej spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnocie realizowane będzie rozliczenie zużycia ciepła, gdyż dużo zarządców nieruchomości czyni to właśnie w czasie okresu grzewczego. W naszym kraju w bardzo wielu kamienicach używane są inaczej zwane podzielniki kosztów ogrzewania. Podzielniki to sprzęty służące do podzielenia kosztu ogrzewania całego lokum na osobnych najemców proporcjonalnie do ilości ciepła pobieranego przez ich urządzenia grzewcze czyli kaloryfery.