Archiwum: rozwój infrastruktury

rozwój infrastruktury

Jakie zmiany w kwestii dopłat spotkają rolników?

Odkąd nasza ojczyzna znalazła się w strukturach Unii Europejskiej, pojawiły się przed nami zarówno wyzwania jak i nowe możliwości. Z jednej strony bycie w strukturach Unii zobowiązuje nas do wpłaty określonych sum pieniędzy. Opłaty członkowskie są powinnością każdego kraju. Z drugiej strony aczkolwiek pojawiają się zarazem nowe możliwości, bo Polska może co więcej czerpać dopłaty. Dzięki temu jest możliwy rozwój naszych przedsiębiorstw, budowa nowych dróg, budowa obiektów sportowych czy renowacja zabytków.