Archiwum: piec

piec

odprawy emerytalne jako jednokrotne, powszechne świadczenie pieniężne

Przepis stanowi, że rezerwy szacuje się w uzasadnionej, wiarygodnie ocenionej ceny. Nie wskazuje jednak praktycznych metod wyceny zasobów. Suma, na jaką przygotowywana jest rezerwa, powinna być jak najbardziej stosownym szacunkiem nakładów koniecznych do dokonania istniejącego obowiązku na dzień bilansowy, czyli kwotą, jaką firma zapłaciłaby w ramach wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy, czy też uiściłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie na siebie obowiązku w owym czasie.