Archiwum: konstrukcja

konstrukcja

Podstawowe informacje na temat odmian drzwi stosowanych wewnątrz, jak są najczęściej stosowane.

Wewnętrzne drzwi pełnią w naszych domach i mieszkaniach jedną zasadniczą rolę, czyli rozdzielają dane pomieszczenia od siebie. W odróżnieniu do drzwi na zewnątrz, które muszą być grube, solidne i wyposażone w atestowane zamki, drzwi do wewnątrz mogą mieć całkowicie odmienną budowę.

Pozwolenia konieczne do budowy garażu blaszanego

Jakie dokumenty są wymagane, aby legalnie wybudować garaż blaszany przytwierdzony śrubami do betonowej płyty o grubości 10 centymetrów? Garaże blaszane przytwierdzane śrubami do płyty betonowej są, zgodnie z artykułem 3 pkt 5 rozporządzenia budowlanego krótkotrwałym obiektem budowlanym. Jednym z kryteriów zaliczenia obiektów do tejże kategorii jest bowiem brak stałego połączenia obiektu z podłożem.

Różne modele stabilnych i mocnych wpustów mostowych

Żeliwne wpusty mostowe muszą spełniać dużo rozmaitych wymagań, dlatego ich konstrukcja powinna być sporządzona niezwykle precyzyjnie, odpornie oraz solidnie. Powinny być one dostosowane do konkretnych konstrukcji mostowych w zależności od specyfiki mostów (rozróżniamy mosty stalowo-betonowe czy też stalowe).