Archiwum: fundusz

fundusz

zdobycie pieniędzy unijnych

Małe zainteresowanie funduszami europejskimi wśród drobnych firm wynika z ich złych doświadczeń w tym zakresie z byłego czasu pomocowego i niski stopień ufności do instytucji nimi zarządzającymi.
Przedsiębiorcy, jacy zdecydują się uzyskać fundusze unijne dla małych firm, będą mogli przekazać środki finansowe na zwiększenie zasobów materialnych i niematerialnych, w tym zakupienie środków trwałych, oraz powiększenie obszarów zawodowych kadry.