Archiwum: dłużnik

dłużnik

Rozwiewamy niepewności na temat jednostek windykacyjnych

Niekiedy różnorodne sytuacje zdarzają nam się w życiu. Jeśli nie posiadamy odłożonych oszczędności, a mnóstwo poważnych wydatków się namnożyło, sięgamy po pomoc zaciągając kredyt. Niestety nie za każdym razem potem jest je z jakich środków go spłacać. Nie wyłącznie pożyczki, lecz także niespłacone raty lub też inne finansowe niuanse przyczyniają się do tego, iż firma windykacyjna zaczyna śledztwo pragnąc odzyskać pieniądze, jakie jesteśmy im winni.

W Polsce odzyskiwanie należności zazwyczaj zakańcza się na windykacji polubownej i bez drogi prowadzącej do sądu?

Windykacja to pewna z metod dochodzenia własnych racji za sprawą wierzyciela – czyli osobę mającą uprawnienia do domagania się od dłużnika wykonania powinności pieniężnego lub ewentualnie rzeczowego – ale w dokładnym i pierwotnym znaczeniu oznacza jak też obronę konieczną, a czasem także zemstę. Jej korzenie sięgają Cesarstwa Rzymskiego i aktu „rei vindicato”, które w swobodnym tłumaczeniu oznacza roszczenie windykacyjne w imieniu którego można było dopominać się o własną własność znajdującą się w obcym, bezpodstawnym rozporządzaniu.