Archiwum: budowa

budowa

Jakie zezwoleń potrzeba, bypostawić wiatę? Jakie przepisy to warunkują, o czym należy pamiętać?

Czy do budowy wiaty trzeba stosować te same przepisy, które są obowiązujące dla budynków gospodarczych? Określa to rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, którym powinny podlegać budynki oraz ich usytuowanie? Do tego interesujące jest jaka tak naprawdę musi byś cała powierzchnia wiaty, jaka odległość od płotu działki, oraz czy identyczna jak dla budynków ze ścianami?