Archiwum: aktuariusz

aktuariusz

Jak zaliczyć egzamin na aktuariusza i rozpocząć pracę w tym zawodzie?

Zajęcie w zawodzie aktuariusza znamionuje prestiż, bowiem przygotowanie do owego zawodu wymaga zdania wielu egzaminów i dużej wiedzy. W Polsce jest to zawód mało popularny, a specjaliści z owej dziedziny pracują w towarzystwach aktuarialnych i firmach konsultingowych. By zdać stosowne testy, należy posiadać dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w obrębie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz powinien także przejść dwuletni staż.