Sposoby utwardzania podłoża gruntowego w budownictwie – sprawdź, jak wykonuje się takie prace

Nowo konstruowane szlaki komunikacyjne coraz to częściej napotykają na trudne warunki gruntowe. Wymusza to zastosowanie rozlicznych technik wzmacniania podłoża nasypów oraz fundamentów obiektów inżynierskich. Wśród wielu nowoczesnych oraz zawiłych strategii wzmacniania podłoża gruntowego występują proste sposoby stosowane od stuleci a nawet takie, jakie nie potrzebują dodatkowych nakładów.

Wymiana podłoża. W największym stopniu oczywistą metodą rozwiązania kłopotu słabego gruntu jest jego wymiana na surowiec wskazany do posadowienia fundamentów obiektu. Odpowiednia będzie w przypadku słabych podłoży organicznych (torfy), miękkoplastycznych podłoży ścisłych oraz występujących składowisk odpadków i innych nieprzydatnych do posadowienia surowców. W razie problemów z pełną wymianą gruntu wymieniane są wyłącznie przypowierzchniowe warstwy słabego podłoża.

grunt

Autor: Dave Pape
Źródło: http://www.flickr.com

Najprostszym sposobem na zagęszczenie gruntu będzie jego konsolidacja. Polega ona na obciążeniu podłoża nadkładem nasypu w wyniku czego z porów gruntu odciskana zostaje woda. Towarzyszy temu zredukowanie objętości porów podłoża i wypływające z tego osiadanie nasypu. Jest to zabieg długofalowy, a czas konsolidacji może być liczony nawet w latach (zależy on od przepuszczalności podłoża oraz drogi filtracji). Szczególnie długi będzie w gytii. Ze względu na odporność gruntu może zaistnieć niezbędność budowy nasypu etapowo. Następne warstwy obciążenia zostaną dokładane w miarę postępów konsolidacji jak też podwyższenia odporności podłoża. Sporo istniejących obecnie i eksploatowanych nasypów budowanych było w taki sposób. Czytaj dalej[spoiwex.plmy również mieć na uwadze, że zagęszczanie gruntu (czytaj dalejczytaj dalej? wywołuje zmniejszenie objętości porów gruntu a także przymus wykonania nasypu o większej objętości. Wynikają w następstwie tego niespodziane niedobory w bilansie mas ziemnych. Rzecz ta zachodzi też w nasypach o podłożu w których wzmacnianie gruntu realizowane było innymi sposobami. Przez wzgląd na nieodzowny relatywnie długi czas to sposób dzisiaj rzadko wykorzystywana. Proces konsolidacji jak też stabilizacji osiadań można przyspieszyć używając tak zwane przeciążenie. Polega ono na czasowym przyłożeniu na budowanym nasypie większego obciążenia. Najłatwiej przyłożyć takowe obciążenie przy pomocy ponadplanowej powłoki podłoża. W szczególnych przypadkach obciążenie takie może być wywierane z pomocą siłowników lub zbiorników z wodą.