Kompresja oraz uzdatnianie powietrza w fabrykach

Obecnie, sprężone powietrze jest podstawowym oraz niezbędnym źródłem energii dla dużej części przebiegów produkcyjnych, zarówno w niedużych zakładach jak i ogromnych fabrykach. Zwyczajna filtracja sprężonego powietrza już nie starcza. Współczesne zakłady produkcyjne wymagają niebywale czystego powietrza z niską zawartością pary wodnej. Utrzymywanie punktu rosy sprężonego powietrza na stosownie niskim poziomie zapewnia prawidłową jakość w procesie wytwórczym.

Osuszacz powietrza

Autor: Alex Wiebe
Źródło: http://www.flickr.com
Dlaczego osuszacze adsorpcyjne? Sprężarki powietrza jakie pracują w temperaturze 20 °C a także wilgoci względnej 70%, biorą 12 g wody na każdy 1Nm3 tlenu – . Sprężone powietrze jest schładzane do 30 °C, natomiast skropliny zostają odseparowane. Mimo tego, w atmosferze zostaje 2,8 g wody na każdy m3 w postaci pary . W razie nagłego rozprężania powietrza w urządzeniu pneumatycznym, jego temperatura może spaść poniżej punktu rosy. Kiedy temperatura opadnie poniżej punktu rosy, przebiega dalsze skraplanie a także powstawanie kondensatu. Po jakimś okresie może to doprowadzić do: poważnych uszkodzeń w instalacji, w przyrządach pneumatycznych jak też w wyrobie końcowym, osadzania lodu w instalacji, mogące zasłonić przepływ sprężonego powietrza.

Jeżeli opublikowane w tym poście dane są według Ciebie fascynujące, to ponadto, który posiada analogiczne artykuły.

Więcej na .

Zasady działania osuszaczy adsorpcyjnych opierają się na właściwościach chemicznych i fizycznych materiału adsorpcyjnego użytego do hamowania cząsteczek pary wodnej. Chłodna regeneracja osuszaczy, bez zastosowania narzędzia grzewczego, opiera się na wykorzystaniu częścmateriałom (zobacz piły pilana)sprężonego powietrza, płynącego w przeciwprądzie względem nasyconej wilgotności. Nacisk wydmuchu zostaje utrzymywany na sztywnym pułapie a także stałym przepływie, bez względu na obciążenie.

Kondensat jest główną przyczyną korozji armatury (rury aluminiowe), usterek urządzeń jak też zakłóceń. Obecne aparaty i procesy produkcyjne coraz bardziej wymagają czystego jak też suchego sprężonego powietrza. Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, takich jak olej, kondensat pył itp.

Jest niezbędne by przeciwdziałać przerwaniu produkcji czy niszczeniu artykułu końcowego. Tradycyjne separatory nie są już starczające i użycie bardziej zaawansowanych strategii jest niezbędne. Osuszacze adsorpcyjne są najpopularniejszymi przyrządami eliminującymi kondensat – .