Utwardzanie gruntu metodą Jet Grounting

Fundamentowanie na gruntach nienośnych można wykonać wzmacniając słabe podłoże strategią Jet Grounting. Może ona skutecznie zastąpić mury szczelinowe czy pale.

Wzmocnienie gruntu ową metodą polega na mąceniu podłoża z zaczynem równoważącym wciskanym strumieniowo pod ogromnym ciśnieniem (200-300 bar) Zobacz więcej.
Parkometr

Autor: thisisbossi
Źródło: http://www.flickr.com
nowe osiedle

Autor: Matt Buck
Źródło: http://www.flickr.com
Możemy w ów sposób wzmacniać wszelakiego rodzaju podłoża: organiczne, torfy oraz namuły, rzadkie piaski o rozlicznej ziarnistości i plastyczne podłoża spoiste. Strategia owa z sukcesem zastępuje mury szczelinowe lub słupy. W pierwszym etapie wzmacniania, drągiem średnicy 88,9 mm, wierci się zagęszczanie gruntu do głębokości założonej w planie. W trakcie wiercenia wykorzystuje się płuczkę wodną bądź bentonitową. Ciecz tłoczona pod ogromnym naciskiem znacznie ułatwia drążenie. Po osiągnięciu żądanej głębi inicjuje się strumieniowe tłoczenie zaczynu poprzez dysze, ulokowane w dolnej części tyki. W czasie zastrzyków grunt będzie drobiony a także zmieszany z zaczynem. Obrotowy sposób podnoszenia tyki przy jednoczesnym tłoczeniu mieszaniny umożliwia wykonanie filara w formie cylindra. Jego rozmiar zależy od typu podłoża oraz technik iniekcji – wielkości nacisku, składu mieszaniny, a także wielkości dysz a także czasu zastrzyków. W tenże sposób powstają filary o wielkości od 40 do 180 centymetrów.

Jeśli omawiana tematyka Cię naprawdę fascynuje, to bez grymaszenia kliknij tu – to niezwykle użyteczna witryna (http://rkstyl.com.pl/), która także Cię zaciekawi.

Zagęszczanie gruntów strategią Jet Grouting może być wykorzystane nie jedynie przy utwardzaniu wszelkiego rodzaju podłoży ale też przy wzmacnianiu jak też uszczelnianiu wału przeciwpowodziowego .

Proces tłoczenia iniektu można zaprzestać w dowolnej chwili. Pozwala to kształtować słupy dowolnych wysokości. Aby wzmocnić grunt pod fundamentem istniejącego budynku, trzeba, drążąc pod kątem, zrealizować kolumny ukośne.