Jak zaplanować przydomową oczyszczalnie ścieków? Na co zwrócić uwagę? O jakich sprawach wiedzieć?

W przydomowym oczyszczalniach ścieków – biologicznych lub z osadem czynnym, oczyszczanie odbywa się w zbiornikach zamkniętych, które właściwie nie wpływają na otoczenie. To sprawia, że powierzchnia nieodzowna do podłączenia takiej oczyszczalni jest na pewno mniejszych rozmiarów.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków dostępna jest pod postacią zestawów gotowych, które są złożone ze zbiornika jakie jest wypełniony naturalny materiałem filtracyjnym, dość często jest to skała wulkaniczna albo żwir. Przydomową oczyszczalnię ścieków znajdziesz na tym – Czytaj dalej serwisie.
Lokal

Autor: Corey Chambers
Źródło: http://www.flickr.com
Mogą to być też kształtki z tworzywa, sprężarki lub zespół zasilająco-sterujący. Na jakiej zasadzie to wszystko się odbywa? Na powierzchni materiału filtracyjnego tworzy się błona biologiczna, złożona jest ona z mikroorganizmów. Jej najwyższa część zraszana jest zanieczyszczeniami wstępnie wyczyszczonymi w osadniku. Jak ścieki spływają w dół, kontaktują się z mikroorganizmami, jakie absorbują zanieczyszczenia wykorzystując je do swoich potrzeb życiowych. Dzięki temu ilość zanieczyszczeń zmniejsza się o ponad dziewięćdziesiąt pięć procent.

Kolejny osadnik sprawdzaj, wtórny, jaki znajduje się za zbiornikiem z biologicznym złożem jest w stanie polepszyć skuteczność oczyszczania, gdyż zatrzymuje zawiesiny i pozostałości błony biologicznej. Znajdujący się tam osad jest ponownie pompowany do wstępnego osadnika, tam jest zmieszany ze świeżymi ściekami oraz znów trafia na złoże biologiczne. procesy które pojawiają się w zbiornikach oczyszczani są odizolowane od otoczenia, tak więc z tego względu ani poziom wód gruntowych, ani przepuszczalność gruntu nie wpływa na jej działania.
best luxury hotel

Autor: Phillip Pessar
Źródło: http://www.flickr.com
Ażeby zbudować tego typu zbiornik ze złożem powinniśmy mieć kilka metrów kwadratowych powierzchni. Przez złoże stale musi przepływać powietrze, grawitacyjnie albo wymuszone przez wentylator. Raz w roku trzeba przepłukać złoże. Takie oczyszczone ścieki odprowadza się do rowów melioracyjnych, rzek, jeżeli odpowiadają warunki jesteśmy w stanie także je odprowadzać do gruntu. Takie przydomowe oczyszczalnie z osadem czynnym oprócz wstępnego osadnika są wyposażone w bioreaktor, jaki zawiera swobodnie pływające mikroorganizmy. Tworzą się one z wyselekcjonowanego szczepu bakterii który jest zaszczepiony w zbiorniku w czasie uruchamiania oczyszczalni.
Dzięki nim zachodzi tlenowy rozkład zanieczyszczeń, jakie znajdują się w ściekach. Bioreaktor czasami złożony jest z dwóch komór, z jakich pierwsza to osadnik czytaj wstępny, kolejna – zawiesina z mikroorganizmów. By oczyszczanie ścieków było efektywne, osad czynny musi być cały czas zawieszony w ściekach więc i napowietrzany. Rozkładające się zanieczyszczenia zwiększają swoją objętość, a dzięki temu tworzą się coraz większe i cięższe kłaczki, jakie spadają na dno zbiornika i w tamtym miejscu gromadzą się pod postacią osadu.

Wyczyszczona ciecz odprowadzona jest do wód powierzchniowych lub gruntu za pomocą drenażu rozsączającego. Tworzeniem takich oczyszczalni zajmują się fachowe firmy. Zlecając im to zadanie możemy być przekonani, że praca będzie wykonana należycie. W profesjonalnych sklepach natomiast kupimy wszelkie niezbędne elementy do zrobienia takiej oczyszczalni, lecz również dodatkowe produkty jak zbiornik na deszczówkę. Więcej zbiorników na deszczówkę Chcesz więcej informacji o zbiornikach na deszczówkę?.