W jaki sposób zapobiec kłopotów przed podpisaniem dokumentu – fachowe opiniowanie umów.

Każdy z nas podpisał w życiu niejedną umowę. Są to konwencje świadczenia usług internetowych, umowy zawarte z operatorem komórkowym czy umowy najmu domu. Jednakże ilu z nas przed zawarciem takiej umowy, omawiało ją z adwokatem oraz doradcą finansowym?

Umowy handlowe

Autor: Dan Moyle
Źródło: http://www.flickr.com
W zasadzie raczej nikt. Przeciętnie co dwudziesty Polak poczłapie po wskazówkę do specjalisty z dziedziny prawa i finansów. I właśnie tu popełniamy pierwszy a także jeden z poważniejszych błędów przed zawarciem jakiejkolwiek konwencji.

Przytoczę jeden przykład, który wydarzył się faktycznie: zatem dana firma informatyczna zawarła konwencję najmu biura na czas 3 lat. Dodatkowo w umowie zostało zapisane, iż nie ma możliwości wcześniejszego rozwiązania konwencji. Po pierwszym roku działalności firma wpadła w zadłużenie jak i rozpoczęły się schody (zobacz tu) związane ze spłatami rat czynszu. Firma starała kompromisowo rozwiązać umowę, na nieszczęście nie udało się.

Firma zakomunikowała koniec działania a także jej aktywa zostały sprzedane na poczet spłat zadłużenia. Obecnie przemyślmy sytuację, jeżeli przed podpisaniem konwencji poradzić się prawnika. Aktualnie profesjonalne opiniowanie umow jest to jedna z usług oferowanych przez niejako wszystkie kancelarie prawne. Dla niejednego prawnika wymogiem jest znanie prawa handlowego.

Szukasz użytecznych artykułów? To dobrze, ta strona internetowa wrocław sprzątanie biur z pewnością Cię zaciekawi, ponieważ są tam dużo niezwykle interesujących informacji.

Alicja Radziszewska
Prawo umów handlowych to jeden z pochłanianych przedmiotów na studiach prawniczych i tym samym należy śmiało zakomunikować, że umowy handlowe będą znajome prawnikom na pamięć. Taka porada prawna czy profesjonalne opiniowanie umów stanowią drobny koszt w stosunku do przychodów (lub braku strat) poniesionych z racji zapobiegnięcia zawarcia konwencji, jaka oddziałuje na naszą szkodę.

Prawo umów handlowych to wyjątkowo skomplikowane prawo, tymczasem prócz tego trzeba mieć sztukę przeanalizowania słowa pisanego, które dość często jest niejasno sporządzone dla przeciętnego człowieka. Tymczasem wydatek paruset złotych przed podpisaniem któregokolwiek dokumentu może nas ochronić (nas i naszych bliskich) przed konsekwencjami finansowymi jak i prawnymi, jakie mogą na nas ciążyć do końca naszego życia.