odprawy emerytalne jako jednokrotne, powszechne świadczenie pieniężne

Przepis stanowi, że rezerwy szacuje się w uzasadnionej, wiarygodnie ocenionej ceny. Nie wskazuje jednakże fizycznych sposobów oceny rezerw. Kwota, na jaką ustanawiana jest rezerwa, powinna być jak najbardziej odpowiednim szacunkiem nakładów nieodzownych do dokonania istniejącego obowiązku na dzień bilansowy, czyli kwotą, którą jednostka uiściłaby w ramach zrealizowania obowiązku na dzień bilansowy, albo uiściłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie na siebie obowiązku w tym czasie.

wycena rezerw

Autor: Martin Pulaski
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena rezerw uwzględnia ryzyko i niepewność, z metodyką wyceny można zapoznać się na stronie: . Jednostki gospodarcze sporządzają zasoby z przeróżnych tytułów, często jako skutek obowiązku legislacyjnego. Charakteryzowanie wartości rezerw, ze względu na ich niepewny charakter i towarzyszące im zagrożenie, połączone jest z przewidywaniami, szacunkiem, definiowaniem prawdopodobieństwa, uwzględnianiem wielu wiadomości bieżących i historycznych. Częstokroć do oceny rezerw przedsiębiorstwa muszą stosować skomplikowane procedury wyceny oparte na wielu założeniach.
Pierścień zabezpieczający
Odprawy emerytalne to jednorazowe, powszechne świadczenie pieniężne, jakie przysługuje pracownikowi spełniającemu okoliczności uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy, lub emerytury, którego stosunek pracy minął w związku z przejściem na rentę, czy też emeryturę – możesz o tym poczytać tu: .

Jeżeli ciekawi Cię ciąg dalszy bik tego opisu zapraszamy do kolejnego artykułu, który czeka na Ciebie pod podanym linkiem. Tam odejdą wszystkie Twoje niepewności.

Należy się ona również pracownikowi odchodzącemu na wcześniejszą emeryturę. Zatrudniony, który przyjął odprawę, nie może kolejny raz zyskać do niej prawa.

Nie otrzyma jej więc osoba, która dostała już świadczenie u uprzedniego pracodawcy, lub kiedy dostała odprawę rentową, a w następnej kolejności odchodzi na emeryturę.