Roczna deklaracja podatkowa PIT 2017

Czas, forma jak też czas składania oświadczenia podatkowego mogą być problemem podatnika. Trzeba więc wiedzieć, czy nieduże przychody i zarobki też zmuszają do rozrachunku rocznego? Do kiedy trzeba oddać roczny PIT 2017? Kłopotem może być także wybór formy – zatem czy trzeba deklarację złożyć papierowo, posłać pocztą czy też może elektronicznie.

Czy muszę dostarczyć deklarację podatkową, jeśli zarabiałem niewiele? Deklarację roczną złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku pozyskiwały jakiekolwiek dochody.
Jeżeli podatnik nie uzyskał ani złotówki dochodu – deklaracji nie składa. Nie składa jej również, jeśli w latach wcześniejszych dochód uzyskiwał, a w roku 2017 taki przychód nie wystąpił. Jeżeli podatnik w konkretnym roku uzyskał utratę, to powinien dostarczyć zeznanie podatkowe. Obowiązkiem podatnika będzie udowodnienie przychodów z danego roku, a uprawnieniem – udowodnienie kosztów otrzymania lub straty z lat poprzednich. Deklaracja z utratą może okazać się przydatna w kolejnych latach – utrata może być odliczana od przychodu w następnych latach podatkowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź .
Obliczanie podatku

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli podatnik uzyskał dochody równe wydatkom, powinien on złożyć deklarację roczną. Nie ma znaczenia suma dochodu, lecz sam fakt ich pozyskiwania. Jeżeli podatnik zarobił mniej niż wynosi wartość tzw. kwoty wolnej od podatku – a więc mniej aniżeli 3091 – musi złożyć deklarację. W takowym wypadku podatek wyniesie zero złotych. Jeśli podatnik uzyskiwał jedynie sumy zwolnione z opodatkowania – oświadczeń nie składa. Jeśli zaś uzyskiwał on dochody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania albo nie podlegające podatkowi – w zeznaniu rocznym oświadcza on tylko dochody opodatkowane, niezwolnione; profitów zwolnionych i nieopodatkowanych w deklarację takową nie wpisuje.

Jeśli podatnik pozyskuje profity z zagranicy zaś w Polsce nie pozyskuje innych przychodów, to deklarację wypełni tylko, jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego zysków metodę proporcjonalnego odliczenia.

Jeżeli podatnik nie pozyskiwał przychodów na terytorium kraju zaś umowa międzypaństwowa wskazywała na strategię zwolnienia z progresją – podatnik deklaracji nie składa (cała kwota będzie bowiem zwolniona z opodatkowania). Jeżeli jednakże podatnik prócz dochodów zagranicznych osiąga także w kraju przychody podlegające opodatkowaniu, to rozliczenie PIT (zobacz rozliczenie pit przez internet) 2017 musimy złożyć. Więcej porad znajdziesz na stronie rozliczenie aplikacja do rozliczania pit 2017.